Oportunități imobiliare
Detalii
Creditare pesoane fizice
Detalii
Consultanță dezvoltare afacere
Detalii
Consultanță eficientizare
Detalii
Platforma
Detalii
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Oportunități imobiliare
 • Creditare pesoane fizice
 • Consultanță dezvoltare afacere
 • Consultanță eficientizare
 • Platforma

Ce este?

Doriți să incepeți o afacere si nu stiți care sunt pașii de urmat? 

CREC Premium Advisors, prin partenerii noștri, vă consiliaza si sprijină in alegerea celei mai bune variante de inființare a societății comerciale conform nevoilor tale.

De asemenea, asiguram suport pentru serviciile de contabilitate, resurse umane si suport IT(mentenanță, site prezentare, etc...).

Documente inițiale:

 • acte de identitate asociați
 • declarațiile pe proprie răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor legale pentru deținerea calității de asociat și de administrator (pentru reducerea costurilor aceasta poate fi data in fata avocatului partener)
 • specimenul de semnătură al administratorului
 • actele de proprietate asupra imobilului în care se va stabili sediul social, inclusiv schița spațiului și actele de identitate ale proprietarilor, cu specificarea modalității transmiterii dreptului de folosință: gratuit - comodat sau oneros - închiriere ori contract de închiriere înregistrat la Administrația Finanțelor Publice; avizul asociației de proprietari și al vecinilor (declarația pe propria răspundere a proprietarului/proprietarilor că nu există constituită asociație de proprietari în cazul imobilelor cu mai multe locuințe).

Etape:

 • Verificare disponibilitate și rezervare denumire societate; 
 • Stabilirea următoarelor aspecte:
  • obiect de activitate, potrivit clasificării CAEN - obiect principal și, dacă este cazul, secundar, precum și clasele care vor fi autorizate la acest moment;
  • sediu social;
  • capital social, structura acestuia și a cotei de participare la beneficii și pierderi (inclusiv, dacă este cazul, valoarea nominală a părților sociale - minim 10 lei/parte socială);
  • administrator(i);
  • banca la care se dorește deschiderea contului.
 • Specimen de semnătură - notariat;
 • Declarații asociați și administrator - avocat/notariat;
 • Contract sediu social (comodat, închiriere etc.) și, dacă este cazul, obținere acord asociație/vecini (dacă sediul se află într-o clădire cu destinația de locuință; declarație pe proprie răspundere a proprietarului/proprietarilor că nu este constituită asociație de proprietari, dacă este cazul);
 • Semnare act constitutiv (copie acte identitate asociați/administrator), după discutarea clauzelor;
 • Semnare declarație anexa 1 înregistrare fiscală, declarație fără activitate la sediu/autorizare obiect de activitate la sediu/punct de lucru/terți, cerere eliberare certificat sediu ANAF;
 • Depunere capital social la bancă (capital social minim SRL - 200 lei);
 • Depunere documentație la Registrul comerțului (se va verifica de către Registrul comerțului existența/inexistența unor fapte înscrise în cazierul fiscal și unicitatea sediului).
 • Societatea va fi neplătitoare de TVA. 

Etape post-inființare:

 • In maximum 30 de zile de la finalizarea procesului de inființare a firmei trebuie cumpărate de la Administrația Finanțelor Publice urmatoarele:
 • Registrul unic de control – sunt necesare unul pentru sediul social si câte unul pentru fiecare sediu secundar/ punct de lucru;
 • Registrul de evidența fiscală – pentru societațile plătitoare de impozit pe profit.

Cum obțin mai multe detalii?

 1. Ne trimiți datele tale de contact
 2. Te vom contacta in cel mai scurt timp posibil
 3. Iți furnizăm soluția potrivită nevoilor companiei tale